Agora MEDIA Agora MEDIA
Căutare [avansată]
go
//Agora/Contact 22 octombrie 2018
Agora
Librăria
Librăria Byblos
agora ON line
agora ON Line [din galerie...]
ianuarie 2009
PC Rev
PC Rev
decembrie 2008
TIC Biz
TIC Biz
nr.215, 10 decembrie 2008
CPR
Channel Partner România
dec.2008
NET Report
Net Report
nr.dec.2007
  Informatii de contact


Agora Media S.A.
Sediul social: str. Tudor Vladimirescu nr. 63/9, Tîrgu Mureş
Căsuţa poştală 230, Oficiul poştal 1
Nr. registrul comerţului: J26/635/2000
C.U.I. RO: R13554962
Capital social subscris şi vărsat: 246.760 RON
office@agora.ro
 

Home | Home | Home | Home | Home
Copyright © 1999-2009 Agora Media S.A.
IT TRENDS, Agora Technology Conferences - ATC, SolePAD, Agora News

Powered by
Dell PowerEdge servers